Obec VAL

Obecní vyhlášky

Seznam platných vyhlášek obce Val :

 

Obecně závazná vyhláška obce Val č. 1/2015 (PDF) ze dne 27.5.2015

o systému komunitního kompostování a způsobu využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce

Obecně závazná vyhláška obce Val č. 1/2017 (PDF) ze dne 8.3.2017

kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

Obecně závazná vyhláška obce Val č. 2/2022 (PDF) ze dne 16.12.2022 - platné od 1.1.2023

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška obce Val č. 3/2019 (PDF) ze dne 27.11.2019

o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Val o stanovení části společného školského obvodu mateřské školy ze dne 13.3.2023

Obecně závazná vyhláška o nočním klidu ze dne 13.3.2023


Seznam zrušených vyhlášek obce Val :

Obecně závazná vyhláška o nočním klidu č. 1/2022 (PDF) ze dne 7.3.2022

Obecně závazná vyhláška obce Val č. 2/2021 (PDF) ze dne 15.9.2021

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška o nočním klidu 1/2021 (PDF) ze dne 23.6.2021

Obecně závazná vyhláška obce Val č. 2/2019 (PDF) ze dne 27.11.2019

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška obce Val č. 1/2020 (PDF) ze dne 22.7.2020 o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška obce Val č. 1/2019 (PDF) ze dne 15.5.2019

o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška obce Val č. 1/2013 (PDF) ze dne 11. 9. 2013
o místním poplatku ze psů. 

Obecně závazná vyhláška obce Val č. 3/2017 (PDF) ze dne 18.12.2017

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška obce Val č. 2/2017 (PDF) ze dne 2.6.2017

o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška obce Val č. 2/2015 (PDF) ze dne 21.12.2015
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška obce Val č. 2/2013 (PDF) ze dne 11. 9. 2013
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Val.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 (PDF) ze dne 12.12.2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Obecně závazná vyhláška obce Val č. 1/2011 (PDF) ze dne 15.12.2011
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška obce Val č. 1/2010 (PDF) ze dne 15.12.2010
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška obce Val č. 1/2009 (PDF) ze dne 16.12.2009
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Obecně závazná vyhláška obce Val č. 1/2008 ze dne 15.12. 2008
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška obce Val č. 1/2007 ze dne 12.12. 2007
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška obce Val č. 2/2006 ze dne 13.12. 2006
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška obce Val č. 1/2006 ze dne 15.2. 2006, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Val č. 1/2005
ze dne 28.12. 2005, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška obce Val č. 2/2004
ze dne 20.12. 2004, která zrušuje obecně závaznou vyhlášku obce Val č. 4/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů Mateřské školy Val.

Obecně závazná vyhláška obce Val č. 1/2004
ze dne 20.12. 2004, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška obce Val č. 7/2003
ze dne 11.12. 2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška obce Val č. 6/2003
ze dne 7.5. 2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška obce Val č. 5/2003
ze dne 7.5. 2003, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.

Obecně závazná vyhláška obce Val č. 4/2003
ze dne 7.5. 2003, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů Mateřské školy Val.

Obecně závazná vyhláška obce Val č. 3/2003
ze dne 18.2. 2003, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů Mateřské školy Val.

Obecně závazná vyhláška obce Val č. 2/2003
ze dne 18.2. 2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.