Obec VAL

Usnesení ZO

Zápisy a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Val jsou k nahlédnutí
v kanceláři OÚ Val v úředních hodinách,  případně po telefonické dohodě.
 

 Výpisy usnesení:

1. z 24.10.2022

2. z 7.11.2022

3. z 16.12.2022

4. z 13.3.2023

5. z 12.6.2023